I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Print Bridge działającym pod adresem: www.printbridge.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Definicje

Sprzedawca ? Print Bridge Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 126c, 87-100 Toruń, NIP: 956-232- 05- 88; Klient ? to osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, a także przedsiębiorstwo; Sklep, serwis ? to Sklep Internetowy Print Bridge Sp. z o.o., prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.printbridge.pl; Towar, Towary lub Produkt, Produkty ? oznacza artykuły papiernicze dostarczone przez Print Bridge do sprzedaży detalicznej lub hurtowej; Cena ? to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej www. printbridge.pl. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez
Klienta (patrz: Wysyłka); Dostawca ? to Poczta Polska lub firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą; Koszt dostawy, wysyłki Towaru ? to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta; Zamówienie ? to dyspozycja zakupu Towaru lub Towarów (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu (takich jak błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp.) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

4. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych do pracy.

5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

7. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po: ? wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu; ? wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu; ? zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.

2. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.

3. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

4. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa po wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych
ponosi Klient.

5. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

III. Realizacja Zamówień

1. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

2. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości: ? przelewem na rachunek bankowy; ? gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę, Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu).

4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub od momentu otrzymania przez klienta mailowego potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

5. Darmowy Dowóz na terenie Torunia realizowany jest po dokonaniu zakupów, których koszt przekracza 200 zł.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy: ? nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia; ? zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu; ? gdy Cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu. – braku wpłaty w przypadku deklaracji płatności przelewem.

8. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni
w roku.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV. Zasady płatności

1. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: ? imię i nazwisko Klienta; lub dane firmy ? numer Zamówienia. Należność należy przelać na rachunek bankowy: Print Bridge Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 126c, 87-100 Toruń Konto: 67 1090 2590 0000 0001 3352 6081 Bank: BZW BK Rachunek euro: 98 1090 2590 0000 0001 3352 6105

V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej zwanych dalej Dostawcami.

2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku deklaracji płatności za pobraniem, zamówienie zostanie wysłane w ciągu 7 dni roboczych od wysłania potwierdzenia zamówienia przez dostawcę.

3. Termin realizacji zamówień hurtowych /powyżej 500 opakowań/ ustalany jest indywidualnie z klientem.

4. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

6. Wszystkie przesyłki są starannie pakowane przez Sprzedawcę. Jeżeli do klienta dotrze przesyłka uszkodzona wskazująca na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

VI. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

VII Zwroty

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa Towarem. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

2. Instrukcja zwrotu towaru: Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

3. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza  zwrotu dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego Print Bridge Sp. z o.o.

4. Zwrot w sklepie internetowym Wypełnij formularz zwrotu  zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i prześlij go na adres kontakt@printbridge.pl lub prześlij jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie na adres kontakt@printbridge.pl  maila) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty życzysz sobie zwrócić (należy podać numery produktów). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów. W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar:

5. Wysyłkowo na adres sklepu internetowego Towar należy zwrócić przesyłając go  wraz ze stosownym  oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru na niżej podany adres: Print Bridge Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 126c 87-100 Toruń Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz formularz zwrotu lub jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru..

6. Uprzejmie informujemy, że zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany Towar powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego Towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

7. Zwrot dokonanych przez Ciebie płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przelewem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Ciebie  dowodu odesłania zwracanego  Towaru.

VIII. Reklamacje

1.W celu zgłoszenia reklamacji Prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: A. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego. B. Prosimy o  wydrukowanie  i podpisanie  wypełnionego formularza reklamacji  bądź też oświadczenia o składanej reklamacji. C. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres: Print Bridge Sp.o.o. ul. Grudziądzka 126c 87-100 Toruń

2.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie  14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji Towaru. O wyniku rozpatrzenia  reklamacji zostaną Państwo powiadomieni SMS-em lub drogą mailową lub pisemnie. Dla celów usprawnienia procesu reklamacji Klient powinien przekazać  Towar  Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacji/ oświadczeniem o składanej reklamacji.

3. Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest
bezpłatne.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Rejestracji poprzez oznaczenie w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

4. Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Print Bridge Sp.z o.o. oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy www.printbridge.pl oraz Print Bridge danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

X. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.

2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.